Leger des Heils

Groepsbegeleider Middelen Bewust

Solliciteer uiterlijk zondag 16 mei, 2021
  • Amsterdam
  • 32 uur

Vacature

Wij zijn op zoek naar een professional die met enthousiasme wil bijdragen aan ons werk op de Middelenbewuste afdeling van het Leger des Heils.

32 uur per week, Amsterdam Centrum

Informatie
De primaire taak van een groepsbegeleider is het bieden van een stabiele woongeving voor de deelnemers die verblijven op de middelbewuste afdeling. Hier zoeken we een gedreven en gemotiveerde collega met een afgeronde MBO-4 opleiding (SPW /Social Work) die het leuk vindt om met mensen te werken die niet gemakkelijk in een hokje te plaatsten zijn.

Je werkt in het belang van het herstel van onze deelnemers. Je stimuleert en ondersteunt o.a. woonvaardigheden, het opbouwen/onderhouden van een sociaal netwerk, een goede dag- en tijdsbesteding, het juist omgaan met materiële zaken en je hebt een houding waarbij de deelnemer centraal staat. Daarbij houd je toezicht op de leefomgeving van de deelnemer en fungeer je als eerste aanspreekpunt. Je neemt deel aan teamvergaderingen en je voert de benodigde rapportages, verslagleggingen en overige administratieve werkzaamheden uit.

Functie-eisen
  • Minimaal afgeronde MBO SPW 3-4 opleiding;
  • Zelfstandig, flexibel, initiatiefrijk, stressbestendig en relativerend vermogen;
  • Kennis van en/of ervaring met psychiatrische- en verslavingsproblematiek en de sociale kaart;
  • Zelfstandig, flexibel, uitdagingen aangaan, initiatiefrijk, stressbestendig en relativerend vermogen;
  • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
  • Je dient in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan twee maanden;
  • Bereidheid tot werken in onregelmatige/flexibele uren;
  • Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Primaire arbeidsvoorwaarden:
Op basis van opleiding en ervaring word je volgens de CAO Sociaal Werk ingeschaald in schaal 6. Deze loopt van minimaal € 2.193,-- tot maximaal € 3.076,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% en hecht veel waarde aan flexibiliteit (Individueel Keuzebudget) en persoonlijke ontwikkeling (Loopbaanbudget).

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academy waar je trainingen kunt volgen.

Duur:
Aanstelling is in eerste instansie voor de duur van bepaalde tijd. Daarna behoort voortzetting van het contract eventueel tot de mogelijkheden.

Bij aanvang van het dienstverband dient medewerker in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan drie maanden.

Reageren:
We zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging, vergezeld van jouw curriculum vitae graag voor 14 mei 2021 tegemoet. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.

Contactpersoon en informatie:
Pijke Schipper, Teamleider
06-29414192

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld!

Voor meer informatie zie onze website: http://goodwillcentra.legerdesheils.nl

Korte bedrijfsinfo:
Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen "zonder helper". Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

Werkeenheidinfo:
In Nederland zet het Leger des Heils zich al 130 jaar in voor mensen zonder helper: mensen die niemand hebben om op terug te vallen. In Amsterdam gebeurt dit onder de naam Goodwillcentra Amsterdam (GWCA).
Onze medewerkers zetten zich vanuit een positief christelijke levensovertuiging in voor kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding.
In al deze vakgebieden is de deskundigheid, gedrevenheid en vasthoudendheid van onze medewerkers van cruciaal belang. We zijn actief binnen de opvang van dak- en thuisloze mannen en vrouwen, maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, casemanagement, ouderenzorg, jeugdzorg, naschoolse dagbehandeling, verpleegkundig kinderzorgcentrum, buurtcentra en de thuiszorg.

Deelnemers van het Leger des Heils kunnen bij ons werkervaring opdoen bij de sociale firma 50|50 om zo een plek in de samenleving terug krijgen.

Afdelingsinfo:
Op de afdeling Middelenbewust verblijven 45 deelnemers (M/V) variërend in de leeftijd van 21 t/m 80 jaar. Er is sprake van problematiek op diversie leefgebieden waaronder wonen, werk, financiën, geestelijke en lichamelijke gezondheid. Het programma aanbod op de Plantage Doklaan is te verdelen in twee fases.

De eerste fase staat in het teken van het in kaart brengen van de problematiek van de deelnemer, waarbij de hulp van diverse hulpverleners aanwezig is. Het aanbieden van een (woon)omgeving die zorg uitstraalt is een belangrijk onderdeel van het aanbod op de afdeling.
Een ander onderdeel van dit programma aanbod is een aantal trainingen die ondersteunend zijn bij het oplossen van problemen, aanleren van nieuwe vaardigheden en inzicht geven in eigen (on) mogelijkheden.

De tweede fase van het verblijf kenmerkt zich door het steeds meer zelfstandig gaan functioneren, gericht op uitstroom naar een andere woonsituatie, waarbij het contact met de hulpverlener een minder intensief karakter heeft. Het team is opgebouwd uit een teamleider, een zorgcoördinator, groepsleiders, trajecthouders en een praktijkverpleegkundige. Er wordt gewerkt vanuit de Herstelgerichte aanpak.
Over de organisatie
meer over Leger des Heils >
Adres
Spoordreef 10
1315GN Almere

Gerelateerde vacatures