Leger des Heils

Zorgcoördinator DNO Amsterdam

Solliciteer uiterlijk vrijdag 25 juni, 2021
 • Amsterdam
 • 32 uur

Vacature

Binnen de Dag en Nachtopvangen op vier locaties in Amsterdam, zijn wij momenteel op zoek naar een zorgcöordinator.

Informatie
De zorgcoördinator draagt mede verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling, de coördinatie van de hulpverlening aan cliënten en de individuele werkbegeleiding en coaching van het team van de afdeling. De zorgcoördinator heeft een aandeel in het ontwikkelen van het hulpverlenings- en afdelingsbeleid en ondersteunt het team van de afdeling bij de uitvoering hiervan. De zorgcoördinator is in zijn rol een verbindende factor tussen uitvoering en teamleiding. Tevens coach jij de medewerkers op de werkvloer in nauwe afstemming met de teamleider. Ten slotte maakt het onderhouden en opbouwen van contacten met de externe omgeving en samenwerkingspartners deel uit van het takenpakket.

Hoe ziet een dag eruit als Zorgcoördinator binnen het Leger des Heils?
Je neemt aanmeldingen aan en voert intakegesprekken. Op basis daarvan besluit je of opname terecht en mogelijk is. Je brengt samen met de deelnemer de problemen in kaart die tot de huidige situatie hebben geleid en maakt samen afspraken hoe deze aan te pakken. Daarbij betrek je eventueel al bestaande hulpverleningscontacten dan wel verwijs je deelnemers hier naartoe door als daar aanleiding voor is. Je evalueert de voortgang met de deelnemers regelmatig en beslist in samenspraak met hem/haar wanneer het verblijf eindigt.
Door de diversiteit en problematiek van de deelnemers heb je veel externe contacten en ben je naar buiten toe in sterke mate mede gezichtsbepalend voor de dag- en nachtopvang.
Een belangrijk onderdeel van je werk is de werkbegeleiding van de SPW'ers die de woonbegeleiding uitvoeren. Je instrueert hun met betrekking tot de uitvoering van het trajectplan, de werkafspraken en bejegening. Tevens coach je de SPW'ers in het omgaan met soms complexe gedragsproblematiek van deelnemers en de onderlinge samenwerking binnen het team.

Functie-eisen
 • Een afgeronde HBO MWD/SPH opleiding of daarmee vergelijkbaar;
 • Kennis van de verschillende probleemgebieden psychiatrie, verslaving en lvb
 • Ervaring binnen soort gelijke functie en/of werkzaamheden is een vereiste;
 • Zelfstandigheid, een flexibele opstelling, inventief aan oplossingen werkend en stressbestendigheid;
 • Een gedegen kennis van de sociale kaart in Amsterdam en een vitaal netwerk daarbinnen;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Integriteit en goede relationele vaardigheden;
 • Je bent in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan 2 maanden;
 • Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Arbeidsvoorwaarden
Op basis van opleiding en ervaring wordt je volgens de CAO Sociaal Werk ingeschaald in schaal 8. Deze loopt van minimaal €2.592,--tot maximaal €3.624,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% en hecht veel waarde aan flexibiliteit (Individueel Keuzebudget) en persoonlijke ontwikkeling (Loopbaanbudget).

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academy waar je trainingen kunt volgen.

Duur:
Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd. Verlenging behoort zeker tot de mogelijkheden.

Contactinformatie
vitae graag tegemoet via onze site http://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/ vóór 26 juni 2021. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.

Contactpersoon en informatie:
Sara van der Veer, Teamleider Dag- & Nachtopvang
Telefoonnummer: 06-13691948

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Voor meer informatie en reactie zie onze website: www.legerdesheils.nl

Over Leger des Heils
Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbare in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding.
Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Voor meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Ons team:
De GWCA biedt op vier locaties dag- en nachtopvang; Zuiderburgh, T6, A&O hostel en Gastenburgh. Jouw thuisbasis zal de Zuiderburgh zijn, echter zal jij als zorgcoördinator werkzaam zijn op alle vier de locaties binnen de Maatschappelijke Opvang.

De dag- en nachtopvang maakt onderdeel uit van het GWCA cluster Crisis en Kortdurend. De dag- en nachtopvang biedt onderdak aan mensen die gemotiveerd zijn om te werken aan verbetering en aan mensen die overbrugging nodig hebben naar (gespecialiseerde) tweedelijnszorg. De dag & nachtopvangen ungeert dan ook deels als voorpost voor andere MO- of tweedelijnsvoorzieningen. Naast het voorzien van een slaapplek en eten, wordt er binnen de mogelijkheden van de hulpverlening een passend zorgaanbod gedaan. Daarbij wordt onder andere samengewerkt met de GGD.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Yessi Kristiani van Leger des Heils ( )
Over de organisatie
meer over Leger des Heils >
Adres
Spoordreef 10
1315GN Almere

Gerelateerde vacatures