Leger des Heils

Ervaren Gedragswetenschapper

Solliciteer uiterlijk zaterdag 9 oktober, 2021
 • Amsterdam
 • 28 uur

Vacature

Psycholoog/Orthopedagoog (bij voorkeur met registratie tot GZ psycholoog of Orthopedagoog Generalist)

De vakgroep gedragswetenschappen van de GWCA is op zoek naar jou!
Wij zoeken momenteel een ervaren gedragswetenschaper die zijn/haar kwaliteiten wil inzetten binnen onze Domus+ voorziening 'de Rosaburgh'.
Heb jij kennis over en ervaring met cliënten met (ernstige) gedragsproblemen, (licht verstandelijke beperking, trauma, psychiatrische stoornissen en verslaving en zie je het als uitdaging om met complexe multi- problematiek te werken? Dan is deze functie iets voor jou!

Informatie
Wij zijn er voor de mensen zonder helper. Wij zien het als onze missie en ambitie om voor onze cliënten met (meervoudig) complexe problematiek de beste integrale hulp voor herstel van het gewone leven te bieden.
 • Je belangrijkste taak is de advisering en begeleiding van het team en de trajecthouders die dagelijks werken met de bewoners
 • Je bent betrokken bij de intakes, coördineert de behandelplannen en voert waar nodig (handelingsgerichte) diagnostiek uit.
 • Je hebt een cruciale methodische aansturende rol in het team
 • Je levert deskundigheidsbevordering aan het team
 • Je levert een belangrijke bijdrage in de ondersteuning van het team bij het vergroten van de kwaliteit van het leefklimaat
 • Je hebt een signalerende functie en schakelt naar aanleiding van signalen waar nodig met trajecthouder, teamleider en (externe) behandelaar
 • Je hebt een belangrijke rol bij het aanvragen van m.n. WLZ-indicaties
 • Binnen de vakgroep gedragswetenschappen lever je een concrete bijdrage aan beleidsontwikkeling en onderzoek. Ook ben je betrokken bij noodzakelijke methodische ontwikkelingen
 • Je onderhoudt de voor de functie noodzakelijke in- en externe contacten

Functie-eisen
 • Je hebt een afgeronde academische opleiding psychologie, orthopedagogiek of soortgelijk (bij voorkeur een registratie als orthopedagoog-generalist, psycholoog NIP of GZ-psycholoog);
 • Je bent een ervaren, daadkrachtige en handelings- en resultaatgerichte coach, zowel naar bewoners als naar collega's;
 • Je bent inspirerend en motiverend en durft medewerkers aan te sturen/spreken om het beste uit de behandeling te halen
 • Je hebt kennis van gedragsmatig werken, het sociaal competentiemodel, systeemgericht werken en het herstelgerichte gedachtegoed;
 • Je hebt kennis van en affiniteit met cliënten met een (licht) verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek en middelengebruik;
 • Evt. kennis van somatische problematiek (op hoofdlijnen) strekt tot aanbeveling;
 • Je kunt oplossings- en resultaatgericht werken met de complexe thema's die bij onze doelgroep spelen;
 • Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden, een goed schriftelijk uitdrukkingsvermogen en goede communicatieve vaardigheden;
 • Je kunt reflecteren op eigen functioneren en dat van anderen;
 • Je bent zelfstandig, flexibel, volhardend, stressbestendig, pro-actief en hebt doorzettingsvermogen;
 • Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging, kan de doelstelling van de St. Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Arbeidsvoorwaarden
Afhankelijk van opleiding en ervaring word je volgens de CAO Gehandicapten ingeschaald in functiegroep 60 of 65. Resp. van € 3.289,-- tot € 4.799,-- en € 3.738,-- tot € 5.648,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 7,05% en hecht veel waarde aan flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling (Persoonlijk Budget Levensfase)

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academie waar je trainingen kunt volgen.

Duur:
Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd. Verlenging behoort zeker tot de mogelijkheden.

Bij aanvang van het dienstverband dient medewerker in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan drie maanden.

Contactinformatie
We zien je sollicitatie met motivatie en uitleg van je christelijke levensovertuiging vergezeld van je curriculum vitae graag tegemoet via onze site http://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/
voor 10 oktober a.s.
Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.

Contactpersoon en informatie:
Tot 1 oktober
Ariane Bonga
Beleidsmedewerker Vakgroep Gedragswetenschappen
Telefoonnummer: 06 46161706

Vanaf 1 oktober
Yvonne Meijer
Manager Vakgroep Gedragswetenschappen
GZ-psycholoog
Telefoonnummer: 06-25044398

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld!

Voor meer informatie en reactie zie onze website: www.legerdesheils.nl

Over Leger des Heils
Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 130 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen
"zonder helper". Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 6.500 professionals en 13.000 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 75.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

Ons team:
Domus+ de Rosaburgh is een voorziening die langere tijd een veilige woonomgeving en begeleiding biedt aan dak- en thuisloze mannen en vrouwen met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek en/of LVB-problematiek. Iedere bewoner heeft op de Domus+ de Rosaburgh zijn/haar eigen kamer, welke is voorzien van een eigen badkamer met toilet en douche. Iedere bewoner krijgt 24/7 zorg in nabijheid. We willen een zo veilig mogelijke woonomgeving creëren en daarbij samen met de bewoner kijken naar haar wensen en mogelijkheden. Gezien het feit dat de deelnemers wonen en leven op de Rosaburgh, is het van groot belang het leefklimaat in te richten naar de behoefte in ondersteuning en begeleiding van deze groep kwetsbare mannen en vrouwen. Deze behoefte begint met het ervaren van een veilige thuisbasis, de mogelijkheid hebben om te stabiliseren en vervolgens te werken aan persoonlijke ontwikkeling en perspectief. Juist in de dagelijkse woonsetting zijn er veel mogelijkheden om individuele en sociale vaardigheden te oefenen en ontwikkelen, middels het inrichten van een pedagogisch leefklimaat.
Om dit zoveel mogelijk te stimuleren werken we als team met groepsbegeleiders en trajecthouders, VIG of verpleegkundigen. Ook is er een gedragswetenschapper aan de afdeling verbonden. De begeleiding van de bewoners is gericht op het creëren van mogelijkheden om op een verantwoorde manier te mogen ontwikkelen. Dit doen wij door gerichte en begeleide leermomenten (herhaling, bekrachtiging, evaluatie), (dag)structuur, ritme en regelmaat aan te brengen in het leven van de bewoners. Wij houden hierbij rekening met individuele kenmerken, bijbehorende eigen behoefte en ruimte voor eigen autonomie.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Marloes Jacobs van Leger des Heils ( )
Over de organisatie
meer over Leger des Heils >
Adres
Spoordreef 10
1315GN Almere

Gerelateerde vacatures