Privacy Statement

Deze website wordt uitgegeven en beheerd door Jobsrepublic B.V.. Jobsrepublic hecht grote waarde aan het beschermen van de privacy van de gebruikers van Zorgbanen.nl. Wij streven ernaar om een veilige gebruikerservaring te bieden. De bedoeling van deze verklaring is u te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die u via deze website verstrekt zullen gebruiken, en is niet van toepassing op gegevens die wij op enige andere wijze verzamelen. Deze verklaring is gericht op werkzoekenden die gebruik maken van Zorgbanen.nl. 

 

Jobsrepublic houdt zich aan de wetgeving voor bescherming van persoonsgegevens. Deze wetgeving reguleert de verwerking van gegevens die betrekking hebben op u en geeft u verscheidene rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. 

 

Onze sites bevatten links naar andere websites waarover wij geen zeggenschap hebben. Jobsrepublic is niet verantwoordelijk voor het beleid of de praktijk op het gebied van privacy van andere websites waarnaar u doorlinkt vanaf deze site. Wij raden u aan om het privacybeleid van die andere websites te lezen, zodat u inzicht krijgt in hoe zij informatie die op u betrekking heeft verzamelen, gebruiken en delen. 

 

Verzamelen en bewaren van gegevens

U hoeft ons geen persoonsgegevens te verstrekken om op onze site naar een baan te zoeken. 

In sommige gebieden van deze website zal Jobsrepublic u verzoeken om persoonsgegevens op te geven, waaronder uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens en andere gegevens waaruit uw identiteit te achterhalen is. In andere gebieden van Zorgbanen.nl zal Jobsrepublic eventueel demografische gegevens verzamelen die niet uniek voor u zijn, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht en de soorten werk waarin u geïnteresseerd bent. Soms verzamelen wij eventueel een combinatie van deze twee soorten gegevens. Voorbeelden van gebieden van deze site waarin wij persoonsgegevens of gecombineerde persoons- en demografische gegevens verzamelen zijn pagina's waar u een account kunt aanmaken, zich kunt registreren om een dienst te gebruiken of een cv kunt plaatsen. In elk van deze gevallen staat op de website aangegeven of u wel of geen gegevens dient te verstrekken om de verzochte dienst te kunnen gebruiken. 

 

Wij kunnen eventueel ook bepaalde persoonsgegevens verzamelen over uw gebruik van onze site, zoals welke gebieden u bezoekt en tot welke diensten u toegang verkrijgt. Ook gegevens over uw computerhardware of software kunnen eventueel worden verzameld door Jobsrepublic. Deze gegevens kunnen uw IP-adres, browsertype, domeinnamen, tijden van toegang en doorverwijzende website adressen omvatten, maar zijn niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens. 

 

Wij kunnen u soms de gelegenheid bieden om gegevens over uzelf te verstrekken die beschrijvend, cultureel, uw gedrag betreffende, uw voorkeuren en/of lifestyle betreffende zijn, maar de keuze of u deze gegevens wilt verstrekken is uitsluitend aan u. Indien u dergelijke gegevens inderdaad verstrekt geeft u daarmee uw toestemming voor het gebruik van die gegevens in overeenstemming met de regels en praktijken die in deze Verklaring beschreven zijn. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om uw potentiële belangstelling vast te stellen om e-mail of andere mededelingen te ontvangen over bijzondere producten en diensten. 

 

Wanneer u onze faciliteiten gebruikt om een cv op te stellen om op te nemen in onze database van cv’s van werkzoekenden, verstrekt u ons persoonsgegevens die wij zullen gebruiken in overeenstemming met deze verklaring. Wij raden u sterk aan om in uw cv geen gegevens op te nemen betreffende uw (i) raciale of etnische afkomst (ii) politieke opvattingen (iii) filosofische of religieuze opvattingen (iv) lidmaatschap van een vakbond of politieke partij (v) lichamelijke of geestelijke gezondheid (vi) seksuele leven of (vii) begane misdrijven of gerechtelijk procedures. Indien uw cv wél dergelijke gegevens bevat stemt u ermee in dat wij deze gegevens bewaren en gebruiken in overeenstemming met deze verklaring. 

 

Gebruik van uw gegevens door Jobsrepublic 

Wij gebruiken de gegevens die wij op de website verzamelen, zowel persoonsgegevens, demografische, collectieve als technische gegevens, ten behoeve van de uitvoering en het beheer van uw registratie, om te antwoorden op eventuele vragen van u, om de website te bedienen en verbeteren, om een positieve gebruikerservaring te bevorderen en om de producten en diensten te leveren die wij aanbieden aan werkzoekenden en werkgevers. 

 

Indien u hiermee instemt bij uw registratie op Zorgbanen.nl of later, of voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht, kunnen wij uw contactgegevens gebruiken om u e-mail of andere mededelingen te zenden betreffende updates op de website, zoals nieuwe vacatures op Zorgbanen.nl en andere plaatsingen die voor u van belang kunnen zijn. Bovendien hebt u, wanneer u zich registreert op de site als banenzoeker of medewerker, de keuze om extra mededelingen, informatie en reclame te ontvangen, inclusief maar niet beperkt tot gratis informatieve nieuwsbrieven van Zorgbanen.nl over onderwerpen die voor u in het bijzonder van belang kunnen zijn, zoals advies over carrièremanagement. 

 

Openbaarmaking van gegevens aan anderen

Wij openbaren geen persoonsgegevens, gecombineerde persoons- en demografische gegevens van u of gegevens over uw gebruik van de website (zoals de gebieden die u bezoekt of de diensten waartoe u toegang verkrijgt) aan derden, behoudens voor zover hieronder bepaald. 

1. Wij kunnen dergelijke gegevens aan derden openbaren indien u instemt met deze openbaarmaking. Als u bijvoorbeeld via Zorgbanen.nl een sollicitatie verricht bij een derde organisatie of bijvoorbeeld indien u uw cv raadpleegbaar maakt in de cv-bank, krijgen alle deelnemers met toegang tot onze doorzoekbare cv-database (of kopieën daarvan) toegang tot die database. U kunt uw cv op elk moment verborgen maken. U kunt tevens bepaalde persoonlijke gegevens in uw cv verbergen of bepaalde deelnemers uitsluiten van het kunnen raadplegen van uw cv. 

2. Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren aan bedrijven en personen die wij in dienst hebben om namens ons taken uit te voeren. De taken die namens ons worden uitgevoerd omvatten het hosten van onze webservers, het analyseren van gegevens en het bieden van klantenservice. Deze bedrijven en personen zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om hun taken uit te voeren, maar zij mogen deze gegevens niet delen met andere derden of deze gegevens gebruiken voor enig ander doel. Jobsrepublic behoudt de controle en verantwoordelijkheid over alle gegevens die op deze wijze gedeeld worden. 

3. Wij kunnen dergelijke gegevens openbaren als wij hiertoe op grond van de wet verplicht worden, of hiertoe door een overheidsinstelling of regelgevende instantie verzocht worden of als wij te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan een wettelijk voorschrift of aan een dagvaarding; (b) de rechten of het eigendom van Jobsrepublic of de deelnemers te beschermen; (c) een misdrijf te voorkomen of de staatsveiligheid te beschermen; of (d) de persoonlijke veiligheid van gebruikers of het publiek te beschermen. 

 

Cv

Aangezien Zorgbanen.nl een carrièresite is, bieden wij u de mogelijkheid om uw cv in onze database te zetten. Dit kan op twee manieren: 

1. U kunt uw cv in onze database opslaan, maar niet toestaan dat het raadpleegbaar is voor de deelnemers. Niet toestaan dat uw cv opzoekbaar is, betekent dat u het kunt gebruiken om online naar een baan te solliciteren, maar dat de deelnemers uw cv niet kunnen vinden via de cv-bank van Zorgbanen.nl 

2. Indien u wel toestaat dat uw cv raadpleegbaar is, krijgen alle deelnemers met toegang tot onze doorzoekbare cv-bank toegang tot uw cv. U kunt er ook voor kiezen uw cv raadpleegbaar te maken, maar uw contactgegevens weg te laten. U moet echter weten dat in dat geval, indien u een bijzondere vaardigheid heeft, een deelnemer u nog steeds zou kunnen identificeren ook zonder dat uw contactgegevens vermeld staan. Als u echter liever niet geïdentificeerd wordt, kunt u beter geen specifieke vaardigheden of details opnemen waardoor u geïdentificeerd zou kunnen worden. Wij proberen de toegang tot onze doorzoekbare cv-databases (of kopieën daarvan) te beperken tot de deelnemers, en te reserveren voor instellingen voor wetshandhaving en staatsveiligheid, maar wij kunnen niet garanderen dat andere partijen geen toegang zullen krijgen tot deze database. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik dat gemaakt wordt van cv’s door derden die toegang krijgen tot deze cv’s terwijl zij zich in onze doorzoekbare database bevinden. U kunt op elk moment uw cv uit onze doorzoekbare database verwijderen; de stappen die u hiervoor moet uitvoeren staan hieronder beschreven. Het blijft echter mogelijk dat de deelnemers, en partijen die op een andere wijze toegang hebben verkregen tot de database, een kopie van uw cv in hun eigen bestanden of databases bewaard hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bewaren, het gebruik of de privacy van cv’s of profielen in deze gevallen. Wanneer u ons gegevens van een referentie opgeeft is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat deze persoon weet dat u zijn/haar gegevens hebt doorgezonden en schriftelijk aan u toestemming heeft gegeven om dit te doen. 

  

Het updaten of verwijderen van uw gegevens

U kunt op elk moment uw profielgegevens of cv bekijken, corrigeren, updaten of wijzigen. Daarvoor hoeft u alleen maar in te loggen op uw persoonlijke account, naar uw Accountprofiel of cv te gaan, uw accountgegevens of cv te bekijken en, als u dit wenst, te bewerken met de aangeboden keuzes. 

 

U kunt uw persoonlijke account op Zorgbanen.nl ook in zijn geheel verwijderen. Uw gegevens zijn dan - met uitzondering van een archiefkopie - niet toegankelijk voor u noch voor derden op het internet. De archiefkopie wordt eeuwig bewaard voor doeleinden van accountantscontrole en administratie. 

 

Wanneer u uw instemming met onze Privacyverklaring wilt intrekken, neem dan contact op met ons via servicedesk@Zorgbanen.nl. Wij maken u er wel op attent dat wanneer u uw instemming intrekt, u de betreffende diensten misschien niet meer zult kunnen gebruiken en uw persoonlijke account met alle profielgegevens zal worden verwijderd. 

 

Wanneer u ervoor gekozen had om nieuwsbrieven of andere mededelingen van Zorgbanen.nl of derden te ontvangen toen u zich registreerde bij Zorgbanen.nl, maar later van gedachten verandert, kunt u zich uitschrijven door contact met ons op te nemen via servicedesk@Zorgbanen.nl. 

 

U kunt toegang krijgen tot al uw persoonsgegevens die door Jobsrepublic opgeslagen en verwerkt worden en u kunt deze gegevens corrigeren, updaten of verwijderen door contact met ons op te nemen via servicedesk@Zorgbanen.nl. 

 

Veiligheid

Jobsrepublic heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onverhoeds verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Niettegenstaande deze maatregelen blijft het internet een open systeem, en wij kunnen niet garanderen dat onbevoegde derden er nooit in zullen slagen om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doelen te gebruiken. U dient zich ervan bewust te zijn dat indien u een cv invult op uw huidige arbeidsplaats, het mogelijk is dat uw huidige werkgever hierbij meekijkt.

 

Wijzigingen in de Privacyverklaring

Indien wij besluiten om de inhoud van onze Privacyverklaring te wijzigen zullen wij deze wijzigingen door middel van een prominente aankondiging op onze website plaatsen, zodat u altijd kunt weten welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze gegevens kunnen gebruiken, en aan wie wij ze zullen openbaren. Mocht u op enig moment vragen of zorgen hebben over deze Privacyverklaring, aarzel dan niet ons te e-mailen op servicedesk@Zorgbanen.nl. 

 

Juridische informatie en contactgegevens

Uw gegevens worden verstrekt aan Jobsrepublic, maar worden gehost en opgeslagen in een database op servers die zich in Ierland bevinden in het Europese datacenter van Amazon en op servers die zich in Nederland bevinden bij Intrahosting in Stadkanaal. Jobsrepublic is verantwoordelijk voor het beheer van de data op deze servers. De besloten vennootschap Jobsrepublic houdt kantoor aan de Nachtwachtlaan 20, 1058 EA te Amsterdam. 

 

Jobsrepublic is de verantwoordelijke voor alle in de Zorgbanen-database opgeslagen gegevens; De deelnemers van Zorgbanen.nl zijn echter ook verantwoordelijke voor gegevens in verband met de door u verstrekte persoonsgegevens via Zorgbanen.nl. 

 

Indien u op enig moment vragen of zorgen hebt over deze Privacyverklaring of meent dat wij ons niet aan deze Privacyverklaring gehouden hebben, aarzel dan niet ons te e-mailen naar info@Zorgbanen.nl of contact op te nemen met Jobsrepublic, Nachtwachtlaan 20 1058 EA te Amsterdam. Wij zullen ons in redelijkheid inspannen om uw vraag snel te beantwoorden of uw probleem op te lossen. 

 

Verklaring over het gebruik van Cookies

Jobsrepublic gebruikt "cookies" om uw online-ervaring en tijd online persoonlijker te maken en er het maximale uit te halen. Een cookie is een tekstbestand dat ofwel tijdelijk in het geheugen van uw computer wordt opgeslagen (een sessiecookie) ofwel op uw harde schijf wordt geplaatst (een "permanente" cookie) door een webpagina-server. Cookies worden niet gebruikt om programma\'s uit te voeren of virussen in uw computer te brengen. Cookies zijn uniek aan u toegewezen en kunnen uitsluitend worden gelezen door een webserver in het domein dat het cookie aan u heeft toegezonden. 

 

Een van de voornaamste doelen van cookies is een gemakskenmerk te leveren om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is de webserver mede te delen dat u terug bent op een specifieke pagina. Wanneer u terugkeert naar Zorgbanen.nl, stellen cookies ons in staat om de gegevens die u eerder hebt verstrekt terug te vinden. Permanente cookies bevatten nimmer persoonlijke gegevens die uw identiteit onthullen, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven voor het vastleggen van een dergelijke cookie op de computer die u op dat moment gebruikt. 

 

Wij gebruiken sessiecookies die niet op uw harde schijf worden opgeslagen. Sessiecookies verlopen na een bepaalde periode van inactiviteit (doorgaans één uur) of wanneer u uw browser afsluit. Door ons gebruik van cookies kunnen wij snellere en preciezere resultaten leveren en een meer persoonsgebonden site-ervaring. Wanneer u een zoekopdracht naar een baan uitvoert of online solliciteert, wordt een grote hoeveelheid gegevens door ons systeem verwerkt en overgedragen via elke pagina van het zoekproces of de sollicitatieprocedure. Deze gegevens omvatten uw criteria voor de zoekopdracht, gegevens waaraan uw cv geïdentificeerd wordt, begeleidende brief, de baan waarnaar u solliciteert en de resultaten van een eventuele vragenlijst die u hebt ingevuld als onderdeel van de online sollicitatieprocedure en demografische informatie die niet uniek voor u is. Sessiecookies stellen ons in staat om deze gegevens bij te houden totdat u uw zoektocht of sollicitatie hebt voltooid. 

 

Wij gebruiken naast sessiecookies ook permanente cookies. Deze laatste bewaren we veel langer en dienen om u gemak te bieden bij het gebruik van de site. We gebruiken ze bijvoorbeeld om er voor te zorgen dat u niet opnieuw hoeft in te loggen, dat uw favoriete vacatures worden bewaard zonder dat je een account hebt aangemaakt of om uw eerder uitgevoerde zoekopdrachten beschikbaar te houden. Als u een account aanmaakt gebruiken we data uit uw permanente cookie om direct uw account te verrijken.

 

U hebt eventueel de mogelijkheid om cookies te allen tijde te accepteren of te weigeren. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt gewoonlijk uw browserinstellingen wijzigen om alle cookies te weigeren als dat uw voorkeur heeft. U kunt ook uw browserinstellingen zodanig wijzigen dat u elke keer dat een cookie wordt aangeboden bericht ontvangt, en dan de cookies elk apart kunt accepteren of weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te weigeren kan dat echter wel een correct of vlot functioneren van de website in de weg staan en uw ervaring op de website negatief beïnvloeden. 

 

Deze privacyverklaring is opgesteld op 1 juni 2016