Leger des Heils

Jeugdzorgwerker D (MBO) Vianenburgh

Solliciteer uiterlijk maandag 27 september, 2021
 • Amsterdam
 • 24 - 32 uur

Vacature

Wil jij mee bouwen aan een nieuwe jeugdlocatie 18-?! Vianenburgh zal eind november open gaan en wij zoeken enthousiaste collega's die deze locatie samen met collega's tot een mooie locatie kunnen maken voor onze 18- doelgroep.

Informatie
Voor een nieuw te openen jongerenlocatie (medio november) zijn wij op zoek naar jeugdzorgwerker B. Jeugdzorgwerker die het een uitdaging vindt om een locatie vanaf de start op te bouwen, in een nieuw samengesteld team te werken en kwalitatief goede zorg te bieden die bijdraagt aan de ontwikkeling van jongeren tussen de 12-16 jaar oud.
Als jeugdzorgwerker van deze nieuwe locatie motiveer en ondersteun je jouw collega's om de doelen te bereiken die gezamenlijk zijn uitgedacht en opgesteld in het afdelingsplan. Daarnaast voer je veranderingen door en ben je in staat een afdeling structuur te bieden. Jouw streven is om de beste zorg te realiseren voor de deelnemers.
De jeugdzorgwerker D kenmerkt zich door het verrichten van werkzaamheden vanuit een pedagogisch kader binnen een groep met kinderen/jongeren in een (semi) residentiele setting. Tevens kan de jeugdzorgwerker D praktische (opvoed)ondersteuning geven aan het gezin/systeem.

Functie-eisen
 • Een afgeronde MBO-opleiding in de richting Social Work;
 • Kennis van de gespecialiseerde jeugdzorg (zowel 18- als 18+) en de sociale kaart van Amsterdam;
 • Kennis van en werkervaring binnen de jeugdzorg, expertise omtrent LVB en gedragsproblematiek;
 • Goed kunnen communiceren, doorzetter, initiatiefrijk, zelfstandig, overtuigend en motiverend;
 • Flexibel, klantgericht en goede sociale vaardigheden;
 • Je kunt ondersteuning bieden in het realiseren van het plan van aanpak en het hiertoe bieden van individuele en/ of groepsbegeleiding, zodanig dat op basis daarvan de opvoeding en begeleiding optimaal tot zijn recht kunnen komen en een veilige opgroeisituatie voor het kind/jongeren is gerealiseerd.
 • Het kunnen werken van alle verschillende soorten diensten binnen de 24 uurs zorg;
 • Je dient in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel dat niet ouder is dan twee maanden;
 • Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Arbeidsvoorwaarden
Op basis van opleiding en ervaring word je volgens de CAO Sociaal werk ingeschaald in schaal 7 € 2.338,-- € 3.279,--. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en 8,3% eindejaarsuitkering.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academy waar je trainingen kunt volgen. Daarnaast bouw je een loopbaanbudget op.

Duur:
Aanstelling in eerste instantie voor één jaar. Zijn we tevreden over elkaar, dan kunnen we besluiten om het contract voor bepaalde tijd om te zetten naar onbepaalde tijd.

Contactinformatie
We zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging vergezeld van jouw curriculum vitae graag tegemoet via onze site http://www.legerdesheils.nl/vacatures voor 18 okotober 2021. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.

Contactpersoon en informatie:
Lisa Bartlema, Clustermanager Kind en Gezin
Telefoonnummer: (06)10255654

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld
Voor meer informatie en reactie zie onze website: www.legerdesheils.nl

Over Leger des Heils
Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in ruim 130 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen "zonder helper". Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 6.500 professionals en 13.000 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 75.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

Ons team
BU Jeugd en Gezinbestaat uit de afdelingen: Naschoolse dagbehandeling, 10 voor toekomst, Crisisopvang Gezinnen (COG), (Orthopedagogisch Centrum) Middelveld, Zij aan Zij, Daalburgh jongeren, Jongeren Ambulant, Jongeren Zuidoost en de Klif. BU Jeugd en Gezin biedt een integraal aanbod, dit houdt in: 1 gezin, 1 plan. Onze intramurale en ambulante producten zijn op elkaar afgestemd, hiermee bieden we maatwerk, waarbij de jeugdige en zijn of haar gezin ten alle tijden centraal staat. Wij werken gezinsgericht en vraaggericht, we sluiten aan bij de leefwereld, wensen, krachten en mogelijkheden van jeugdigen en hun gezin. Wij denken in oplossingen, ook als de zorgvraag niet 1 op 1 aansluit bij onze bestaande producten, de zorgvraag is voor ons altijd leidend. Onze specialistische jeugdhulp is nauw verweven met ons WLZ-LVB-aanbod, hiermee waarborgen we de zorgcontinuïteit. Wij werken vanuit ons Leger des Heils DNA. Dit betekent: herstelgericht en vasthoudend, ook in moeilijke omstandigheden.

Binnen BU Jeugd en Gezin bieden wij zorg aan Licht verstandelijk beperkte(LVB) jeugdigen en hun gezin met meervoudig complexe en domein overstijgende problematiek tussen 0 en 27 jaar. Zij hebben vaak bijkomende gedrags- en psychische problematiek, onderliggende trauma's dak- en of thuisloosheid, justitiële problematiek, problematische schulden, een ongezond/verstoord netwerk, sociaal emotionele beperking en middelen gebruik. Deze vraagstukken overstijgen de domeinen.
De deelnemers krijgen naast praktische begeleiding op individueel en/ of groepsniveau ook behandeling aangeboden dat wordt ondersteund en uitgevoerd door een Multidisciplinair team.

Vianenburgh
Op "Vianenburgh" gaan we twee jeugdgroepen openen voor jongeren van 12-16 jaar met LVB of baat bij de LVB aanpak. Bij Vianenburgh gaan we jongeren ondersteunen om te groeien in hun sociale zelfredzaamheid op verschillende levensgebieden. Op een herstelgerichte wijze en met oog voor de dromen en doelen van de jongeren gaan we gezamenlijk vorm geven aan korte intensieve behandeltrajecten gericht op terugkeer naar het eigen netwerk. Rondom de jongere werken we systeemgericht met o.a. ouders, kernpartners, school, de wijk, vrije tijd e.d.
Meer informatie over deze vacature?
Neem contact op met Marloes Jacobs van Leger des Heils ( )
Over de organisatie
meer over Leger des Heils >
Adres
Spoordreef 10
1315GN Almere

Gerelateerde vacatures